symphony digital

zamenski daljinski upravljač za digitalne set-top box uređaje

trenutno programiran u vašoj prodavnici

kontinuirano ažuriranje baze podataka putem interneta - baza podataka za više od 10.000 modela