η νέα σειρά φιλοξενίας αναπτύχθηκε για περιοχές που αναφέρονται παρακάτω:

  • healthcare ως ένα πάντα καθαρό τηλεχειριστήριο για τα νοσοκομεία και τα γηροκομεία
     
  • tantum ως ένα απλό στη χρήση και πάντα καθαρό τηλεχειριστήριο για ιδιωτικά νοικοκυριά

τα ειδικά σχεδιασμένα τηλεχειριστήρια καλύπτουν περισσότερες από 227.000 αναφορές των αρχικών τηλεχειριστηρίων για τηλεοράσεις

μεγάλοι και με σαφήνεια διατεταγμένοι πίνακες ελέγχου

καθαρίζονται λόγω του κλειστού περιβλήματος (healthcare και tantum)